طرقبه مشهد

طرقبه نام ییلاق کوهستانی و دشت مانندی در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی مشهد است. وسعت طرقبه در حدود ۱۶۰۰ کیلومتر مربع می باشد که یکی از مهمترین بخش های ییلاقی در حاشیه مشهد است

در قرون قدیمی اسلامی طرقبه را ترغبد می نامیدند و به دلیل قرار گرفتن در مسیر مال رو از نیشابور به مشهد، یکی از گذرگاه های زیبا و پر رفت و آمد به حساب می آمد


اطلاعات بیشتر…