سوغاتی مشهد

سوغاتی های مشهد

در هر سفری خرید سوغاتی از جمله کارهایی است که معمولا اکثر مردم در سفر به مشهد انجام می دهند.

زعفران

ارزشمندترین سوغاتی مشهد «زعفران» است. این محصول یکی از گرانبهاترین تولیدات کشاورزی کشور است، که خراسان بیشترین سهم را در تولید آن دارد. این محصول در بخش های مرکز و جنوب استان خراسان کشت میشود. مشهد بعنوان مرکز بسته بندی و صادرات این محصول، ارائه دهنده ی زعفران در مدل ها و قیمت های مختلف است. اطلاعات بیشتر…