تور باکو از شیراز

قدمت تاریخی شهر باکو
باکو شهری با قدمت تاریخی چند هزار ساله است که در سال ۲۰۰۰ در لیست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد. بخش قدیمی شهر که هنوز برج ها و قلعه هایی در آن وجود دارد، از سده های میانه به جای مانده است. در پارک قبوستان که بصورت کوه و تپه است؛ صدها اثر باستانی مربوط به انسانهای اولیه با قدمتی حدود ۵۰۰۰ سال، وجود دارد. محل عبادت زرتشتیان که بر روی میدان گاز طبیعی قرار گرفته و آتشگاه نام دارد، در سال ۱۹۹۸ به ثبت میراث فرهنگی یونسکو رسید

اطلاعات بیشتر…