خانه مقدس حقیقت پاتایا

در شمالی ترین نقطه پاتایا در کنار ساحل، خانه مقدس حقيقت پاتایا خود نمایی می کند. معماری بی نظیر این معبد چوبی و عظيم به گونه ای است که در برابر باد، نور آفتاب و ساحل دريا مقاوم باشد که این ویژگی یکی از شگفتی های منحصر به فردخانه مقدس حقیقت به شمار می رود. ارتفاع این معبد با ابهت در بالا ترین نقطه خود به صد و پنج متر می رسد و توسط Khun Lek Viriyaphant اطلاعات بیشتر…