خدمات سفارت آمریکا،کانادا، انگلیس

  • وقت سفارت توریستی و دانشجویی
  • پیکاپ پاسپورت

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

۶ – ۰۷۱۳۲۳۶۲۱۳۳

۱ – ۰۷۱۳۲۳۴۰۷۰۰

۰۷۱۳۲۳۴۰۴۰۰


 

 

سفارتمقصدخدماتقیمت
آمریکاارمنستان
ترکیه
دبی
وقت سفارت توریستی و دانشجویی
گرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه +پرکردن فرم
230 دلار
آمریکاآنکاراخدمات پزشکی : گرفتن وقت +ترانسفر به کلینیک +گرفتن جواب آزمایش و تحویل به مسافر40 دلار
آمریکاارمنستانخدمات پزشکی : گرفتن وقت +ترانسفر به کلینیک +گرفتن جواب آزمایش و تحویل به مسافر75 دلار
آمریکاارمنستانپیکاپ پاسپورت65 دلار
آمریکادبیپیکاپ پاسپورت140 دلار
انگلیستهرانوقت سفارت توریستی : گرفتن وقت+پرکردن فرم+هزینه سفارت جهت مصاحبه (6 ماه اقامت )210 دلار
انگلیسآنکاراوقت سفارت توریستی : گرفتن وقت + هزینه سفارت جهت مصاحبه ( 6 ماه اقامت )
پر کردن فرم + گرفتن مجوز بازگشت به ایران و ارسال پاسپورت
375 دلار
انگلیسآنکاراپیکاپ پاسپورت50 دلار
انگلیسارمنستانپیکاپ پاسپورت65 دلار
کاناداآنکاراپرکردن فرم+واریزی وجه سفارت جهت انگشت نگاری و ترانسفر به دفتر vac
(هزینه انگشت نگاری 200 دلار کانادا که در محل توسط مسافر پرداخت می گردد)
65 دلار
کاناداآنکاراواریزی وجه سفارت جهت انگشت نگاری و ترانسفر به دفتر vac
(هزینه انگشت نگاری 200 دلار کانادا که در محل توسط مسافر پرداخت می گردد
25 دلار
کاناداپیکاپ پاسپورت550 هزار تومان
دانلود اپلیکیشن اندروید