جشن آب تایلند

جشن سال نو تایلندی ها معروف به جشن آب پاشی همه ساله از ۱۳ تا ۱۵ آپریل در سراسر کشور تایلند برگزار می شود. از آنجا که مردم تایلند به خوش یمن بودن آب معتقدند بسیار به این جشن آب پاشی اهمیت میدهند.
فلسفه روزهای جشن به این صورت است :
۱۳ آپریل: معروف به روز سالمندان است. این روز به طور رسمی در تایلند به نام روز احترام به بزرگترها و سالمندان نامیده میشود. در این روز اعضای جوان یک خانواده به نشانه اهمیت دادن و احترام به بزرگترها و سالمندان یک فامیل، آب مقدس و معطر هدیه می دهند.
۱۴ آپریل: به جهت احترام گذاشتن به بنیان خانواده و یادآوری همیشه آن، ۱۴ آپریل به نام روز خانواده نامیده می شود.
۱۵ آپریل : جشن سال نو در تایلند هرساله در ۱۳ آپریل برگزار می شود و ۳ روز تا ۱۵ آپریل ادامه می یابد. ۱۵ آپریل نخستین روز از سال نو می باشد

تایلندی ها جشن سال نو را در زبان خود، سونکران (Songkran) می گویند.در لغت، سونکران به معنای حرکت کردن و جابه جایی یا تغییر زبان می باشد. دلیل نام گذاری این روز (۱۵ آپریل) به سونکران حرکت خورشید در منطقه البروج می باشد.
دقیقا در روز سونکران یا همان جشن سال نوی میلادی، جشن آب نیز برگذار میشود که شروع فصل باران هم از همین روز است که تایلندی ها عقیده دارند بارش باران به دلیل خوش یمن بودن آب، بداقبالی ها را شسته و از آنها دور می کند. در روز جشن، اعضای خانوادخ و فامیل دور هم جمع میشوند تا روی دست های بزرگترها و سالمندان فامیل و اعضای خانواده آب خوشبو بریزند و با این کار به آنها ادای احترام کنند و در قبالش از آنها دعایی برای سعادت و خوشبختی میخواهند.
در بعداز ظهر این روز، تمام مردم تایلند پس از شستشو و ادای احترام به بودا به یکدیگر آب می پاشند. مشهورترین جشن آب در ایالت چیانگ مای در شمال تایلند برگذار میشود که اکثر مردم از سراسر تایلند به آنجا میروند. به طور کلی در فرهنگ کشور تایلند و بین همه مردم تایلند پاشیدن آب به روی کسی باعث شانس و خوشبختی است و همچنین بسیار خوش یمن می باشد.
هر ساله مردم بسیاری از سراسر دنیا جهت شرکت در جشن آب پاشی و سال نوی تایلند به کشور تایلند سفر می کنند.
به طور کلی جشن آب پاشی (سونکران) یا همان جشن سال نو در کشور تایلند را می توان مهمترین و زیباترین و همچنین هیجان انگیزترین .جشن در تایلند نامید. این جشن مهمترین جشن در کشور تایلند میباشد

Summary
Review Date
Reviewed Item
جشن آب تایلند
Author Rating
5